Η εταιρεία μας ως πιστοποιημένος συνεργάτης της Leroy Somer, της μεγάλης Γαλλικής κατασκευάστριας εταιρείας γεννητριών, παρέχει ηλεκτρομηχανολογικές συντηρήσεις, γνήσια ανταλλακτικά Leroy Somer (ΟΕΜ) και επισκευές για πάσης φύσεως πρόβλημα που μπορεί να αφορά την γεννήτρια σας.

Για να λάβει κάποιος την μέγιστη απόδοση από τον εξοπλισμό του, ειδικά όταν αυτός αποτελείται από κινούμενα μέρη, ένας επαγγελματίας θα πρέπει να υπολογίζει και τακτικές ηλεκτρομηχανολογικές συντηρήσεις από τεχνικούς που ξέρουν τι κάνουν.

Οι τεχνικοί μας εδώ και δεκαετίες ασχολούνται με εξοπλισμούς και εφαρμογές Μέσης & Υψηλής Τάσης και Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, πράγμα που τους καθιστά τους πλέον εξειδικευμένους τεχνικούς για εγκαταστάσεις και συντηρήσεις Υποσταθμών και Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών στη χώρα μας.