Προφίλ

Παρέχουμε Καθετοποιημένες Λύσεις

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, στη συντήρηση και επισκευή γεννητριών Leroy Somer και εν γένει στην υλοποίηση ολοκληρωμένων ενεργειακών και βιομηχανικών έργων.

Από την ίδρυσή μας έως σήμερα ασχολούμαστε με:

 • Ολοκληρωμένη Ανέγερση Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Υποσταθμούς και δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
  Εξειδικευμένες Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
 • Μελέτη και σχεδίαση ηλεκτρομηχανολογικών έργων
 • Μηχανολογικά δίκτυα μεταφοράς και αξιοποίησης υγρής, στέρεας και αέριας ύλης
 • Μελέτη, Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτροπαράγωγων Ζευγών
 • Συντηρήσεις και επισκευές Γεννητριών και Πετρελαιοκινητήρων
 • Πωλήσεις ανταλλακτικών γεννητριών και εξειδικευμένου Η/Μ εξοπλισμού
 • Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη Πελατών
Όραμα & Εταιρικές Αξίες

Το όραμα της διοίκησης είναι να φτάσουμε στο ψηλότερο σημείο.

Θέλουμε να συνδυάσουμε το όνομα μας με την σύγχρονη ανάγκη, ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι εταιρικές μας αξίες είναι πάντα ο οδηγός μας για την καταξίωσή μας

Μακρύς και δύσκολος ο δρόμος, αλλά μας αρέσει να αποδεικνύουμε από τι είμαστε φτιαγμένοι!

 • Προτεραιότητα στην ασφάλεια
 • Αποτελεσματικότητα
 • Άρτια επιλογή και εκπαίδευση προσωπικού
 • Ομαδικότητα
 • Συνεχής Εξέλιξη