ΑΣΠ Θήρας

Ημερομηνία Έργου: 06/18/2014

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μίας Αεριοστροβιλικής Μονάδας τύπου «TURBOMACH TITAN 130, ανοιχτού κύκλου, ισχύος 13.2 MW με καύσιμο ελαφρύ πετρέλαιο (LFO) στον ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ.