ΑΣΠ Σάμου

Ημερομηνία Έργου: 04/18/2012

Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πίνακα Εσωτερικής Υπηρεσίας και αντικατάσταση μετασχηματιστών στον ΑΣΠ Σάμου