ΔΥΟ (2) Η/Ζ ΟΤΕ

Ημερομηνία Έργου: 09/01/2015

Εγκατάσταση δύο (2) Η/Ζ ισχύος 1,03 MVA έκαστο στο Κέντρο Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΚΔΕ) Ο.Τ.Ε. Νεμέας και ένα (1) Η/Ζ ισχύος 1,5 MVA στο Διοικητικό Μέγαρο του Ο.Τ.Ε