Επτά (7) ηχομονωμένα Η/Ζ

Ημερομηνία Έργου: 03/01/2017

Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση «με το κλειδί στο χέρι» επτά (7) ηχομονωμένων ηλεκτροπαράγωγων ζεύγων ισχύος 160-180 KW και 220-250 KW με κινητήρα diesel, με όλον τον βοηθητικό εξοπλισμό στους: ΤΣΠ Ερεικούσας (1), ΤΣΠ Οθωνών (1), ΤΣΠ Ανάφης (2), ΤΣΠ Δονούσας (2), ΤΣΠ Μεγίστης (1)