ΑΣΠ Καρπάθου

Ημερομηνία Έργου: 03/13/2009

Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πεδίων μέσης τάσης στον ΑΣΠ Καρπάθου