ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ

Ημερομηνία Έργου: 07/15/2019

Μετατροπή σταθμού σε τάση λειτουργίας 15KV στον ΤΣΠ Αμοργού