ΤΣΠ Ικαρίας

Ημερομηνία Έργου: 05/26/2015

Ολοκληρωμένη ηλεκτρομηχανική τοποθέτηση ενός diesel Genset 2,5 MW και του βοηθητικού εξοπλισμού του στον ΤΣΠ Ικαρίας